× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

MSP ZOZ w Chełmie

Pracownia RTG - Przychodnia Nr 1

Informacje o komórce

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • rentgenodiagnostyka

Zakres świadczonych usług:

  • Radiologia i diagnostyka obrazowa


Adres

82-563-05-19
Wołyńska 11
22-100 Chełm

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1